1. สงขลาปิดพรมแดน 3 ด่านวุ่น คนไทยไม่รู้ติดด่านมาเลย์เพียบ สถานทูตเร่งช่วย  ไทยรัฐ
  2. เริ่มเที่ยงคืนนี้!ผู้ว่าฯ4จว.ใต้ ปิดด่านผ่านแดนไทย-มาเลย์  เดลีนีวส์
  3. ปิดด่านผ่านแดน 'ไทย-มาเลเซีย' เริ่มเที่ยงคืนนี้ คนไทยที่จะกลับปท.ต้องบินเท่านั้น  กรุงเทพธุรกิจ
  4. สถานทูตฯ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกาศด่วนที่สุด! ฉบับที่ 9 ปมโควิด-19  เนชั่นทีวี สถานีข่าว 24 ชั่วโมง
  5. ปิดแล้วด่านไทย-มาเลย์3แห่ง เว้นคนประจำรถขนส่งสินค้า  เดลีนีวส์
  6. ดูเรื่องราวจากทุกช่องทางใน Google News
ปิดด่านพรมแดน 3 ด่านในจังหวัดสงขลาวันแรกวุ่น คนไทยในมาเลเซียไม่รู้ยังเดินทางกลับติดค้างที่ด่านมาเลเซียอื้อ สถานทูตให้รวมตัวกันที่ด่าน พร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือปิดด่านพรมแดน 3 ด่านในจังหวัดสงขลาวันแรกวุ่น คนไทยในมาเลเซียไม่รู้ยังเดินทางกลับติดค้างที่ด่านมาเลเซียอื้อ สถานทูตให้รวมตัวกันที่ด่าน พร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือ

สงขลาปิดพรมแดน 3 ด่านวุ่น คนไทยไม่รู้ติดด่านมาเลย์เพียบ สถานทูตเร่งช่วย

สถานทูตไทยในมาเลเซีย เผยผู้ว่าฯ 4 จังหวัด ปิดด่านผ่านแดนทางบก-ท่าเรือ ระหว่างไทย–มาเลย์ เริ่มเที่ยงคืนนี้ ชี้คนไทยที่จะกลับปท.ต้องบินเท่านั้น สถานทูตไทยในมาเลเซีย เผยผู้ว่าฯ 4 จังหวัด ปิดด่านผ่านแดนทางบก-ท่าเรือ ระหว่างไทย–มาเลย์ เริ่มเที่ยงคืนนี้ ชี้คนไทยที่จะกลับปท.ต้องบินเท่านั้น

ปิดด่านผ่านแดน 'ไทย-มาเลเซีย' เริ่มเที่ยงคืนนี้ คนไทยที่จะกลับปท.ต้องบินเท่านั้น

สถานทูตไทยในมาเลเซียเผยผู้ว่าฯ 4 จว.ปิดด่านผ่านแดนทางบก-ท่าเรือ ระหว่างไทย–มาเลย์ เริ่มเที่ยงคืนนี้ แนะคนไทยที่จะกลับปท.ต้องบินเท่านั้น สถานทูตไทยในมาเลเซียเผยผู้ว่าฯ 4 จว.ปิดด่านผ่านแดนทางบก-ท่าเรือ ระหว่างไทย–มาเลย์ เริ่มเที่ยงคืนนี้ แนะคนไทยที่จะกลับปท.ต้องบินเท่านั้น

เริ่มเที่ยงคืนนี้!ผู้ว่าฯ4จว.ใต้ ปิดด่านผ่านแดนไทย-มาเลย์ | เดลินิวส์

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) ฉบับที่ ๙/๒๕๖๓ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) ฉบับที่ ๙/๒๕๖๓

สถานทูตฯ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกาศด่วนที่สุด! ฉบับที่ 9 ปมโควิด-19

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงกัวลาลัม […]

ด่านบก ไทย-มาเลย์ ปิดทำการชั่วคราวทั้งหมด เตือนคนไทย กลับด้วยสายการบินเท่านั้น

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ออกประกาศลงวันที่ 22 มีนาคม เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ออกประกาศลงวันที่ 22 มีนาคม เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ประกาศปิดด่านผ่านแดนทางบก 4 จังหวัด ‘ไทย-มาเลเซีย’ ป้องโควิด-19 – THE STANDARD

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ผู้ว่าฯ สงขลาสั่งปิด 3 ด่านไทย-มาเลย์เป็นการชั่วคราวเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของ “โควิด-19” จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ห้ามคนต่างชาติเข้าออก ยกเว้นคนประจำพาหนะขนส่งสินค้ามาเลเซียเข้าออกได้คันละ 1 คน แต่ต้อศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ผู้ว่าฯ สงขลาสั่งปิด 3 ด่านไทย-มาเลย์เป็นการชั่วคราวเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของ “โควิด-19” จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ห้ามคนต่างชาติเข้าออก ยกเว้นคนประจำพาหนะขนส่งสินค้ามาเลเซียเข้าออกได้คันละ 1 คน แต่ต้อ

ผู้ว่าฯ สงขลาสั่งปิด 3 ด่านไทย-มาเลย์เป็นการชั่วคราวเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของ “โควิด-19”