1. ฝนมา เตือนภัย!ไข้ฉี่หนู ปีนี้ป่วยกว่า 500 รายตายแล้ว 6  สยามรัฐ
  2. พยากรณ์โรคสัปดาห์นี้ เตือนเกษตรกร ระวังป่วย “โรคฉี่หนู” เพิ่มขึ้น พบตายแล้ว 6 ราย  ผู้จัดการออนไลน์
  3. ดูเรื่องราวจากทุกช่องทางใน Google News
5 จว.ป่วยสูงสุด ระนอง ยะลา พังงา ศรีสะเกษ สตูล ให้รีบทำความสะอาดหลังแช่น้ำหรือย่ำโคลน หากมีไข้เฉียบพลัน หนาวสั่น ตาแดง ปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่น่อง-โคนขารุนแรง ต้องรีบพบแพทย์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยสถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซีส หรือฉี่หนู ในปี 63 มีผู้ป่วย 501 ราย เสียชีวิต 6 ราย โดยจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรกคือ ระนอง ยะลา พังงา ศรีสะเกษ5 จว.ป่วยสูงสุด ระนอง ยะลา พังงา ศรีสะเกษ สตูล ให้รีบทำความสะอาดหลังแช่น้ำหรือย่ำโคลน หากมีไข้เฉียบพลัน หนาวสั่น ตาแดง ปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่น่อง-โคนขารุนแรง ต้องรีบพบแพทย์ กรมควบคุมโรค

ฝนมา เตือนภัย!ไข้ฉี่หนู ปีนี้ป่วยกว่า 500 รายตายแล้ว 6 | สยามรัฐ

พยากรณ์โรคสัปดาห์นี้ 28 มิ.ย. - 4 ก.ค. ระวังป่วยโรคฉี่หนูเพิ่มในเกษตรกร เผยตั้งแต่ต้นปีป่วยแล้ว 501 ราย ตาย 6 ราย ระนอง ป่วยสูงสุด ย้ำอย่าแช่เท้านาน อาจติดโรคได้ ต้องสวมรองเท้าบูต หากมีไข้เฉียบพลัน ปวดหัวรุนแรง หนาวสั่น ตาแดง ปวพยากรณ์โรคสัปดาห์นี้ 28 มิ.ย. - 4 ก.ค. ระวังป่วยโรคฉี่หนูเพิ่มในเกษตรกร เผยตั้งแต่ต้นปีป่วยแล้ว 501 ราย ตาย 6 ราย ระนอง ป่วยสูงสุด ย้ำอย่าแช่เท้านาน อาจติดโรคได้ ต้องสวมรองเท้าบูต หากมีไข้เฉียบพลัน ปวดหัวรุนแรง หนาวสั่น ตาแดง ปว

พยากรณ์โรคสัปดาห์นี้ เตือนเกษตรกร ระวังป่วย “โรคฉี่หนู” เพิ่มขึ้น พบตายแล้ว 6 ราย