1. แพทย์ชี้ "เนื้องอกในสมอง" ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเอง เตือนสัญญาณอันตรายบ่งบอกโรค  ไทยรัฐ
  2. อย่าชะล่าใจ! เช็กสัญญาณ "เนื้องอกสมอง" ต้องรักษาทันที  ข่าวไทยพีบีเอส
  3. ดูเรื่องราวจากทุกช่องทางใน Google News
สถาบันประสาทวิทยา เผย "เนื้องอกในสมอง" เป็นโรคที่พบได้ในคนทุกเพศทุกวัย เตือนหากมีสัญญาณอันตรายที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ที่อาจบ่งบอกว่ามีโรคนี้ ให้รีบมาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยตั้งแต่เนิ่นๆสถาบันประสาทวิทยา เผย "เนื้องอกในสมอง" เป็นโรคที่พบได้ในคนทุกเพศทุกวัย เตือนหากมีสัญญาณอันตรายที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ที่อาจบ่งบอกว่ามีโรคนี้ ให้รีบมาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยตั้งแต่เนิ่นๆ

แพทย์ชี้ "เนื้องอกในสมอง" ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเอง เตือนสัญญาณอันตรายบ่งบอกโรค

กรมการแพทย์ เผยเนื้องอกในสมองเป็นโรคที่พบได้คนทุกเพศทุกวัย ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเอง บางรายพบความผิดปกติจากพันธุกรรม โดยพบเนื้องอกที่เป็นเนื้อธรรมดาได้บ่อยกว่าเนื้องอกที่เป็นเซลล์มะเร็งกรมการแพทย์ เผยเนื้องอกในสมองเป็นโรคที่พบได้คนทุกเพศทุกวัย ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเอง บางรายพบความผิดปกติจากพันธุกรรม โดยพบเนื้องอกที่เป็นเนื้อธรรมดาได้บ่อยกว่าเนื้องอกที่เป็นเซลล์มะเร็ง