1. "หมอมนูญ" เผยเคสผู้ป่วยไข้เรื้อรังจาก"วัณโรคเยื่อบุช่องท้อง" เผยพบน้อยมาก-วินิจฉัยได้ยาก  ผู้จัดการออนไลน์
  2. ไข้เรื้อรังจาก'วัณโรคเยื่อบุช่องท้อง'พบน้อย-วินิจฉัยยาก  เดลีนีวส์
  3. ดูเรื่องราวจากทุกช่องทางใน Google News

หมอมนูญ โพสต์เคส ผู้ป่วยชายไทย อายุ 84 ปี เป็นไข้เรื้อรัง จาก วัณโรคเยื่อบุช่องท้อง พบได้น้อยมาก วินิจฉัยยาก รักษาเหมือนวัณโรคปอดหมอมนูญ โพสต์เคส ผู้ป่วยชายไทย อายุ 84 ปี เป็นไข้เรื้อรัง จาก วัณโรคเยื่อบุช่องท้อง พบได้น้อยมาก วินิจฉัยยาก รักษาเหมือนวัณโรคปอด