1. ครม.ให้27ก.ค.63 เป็นวันหยุดราชการพิเศษชดเชยสงกรานต์  โพสต์ทูเดย์
  2. มติครม.เห็นชอบ27ก.ค.63เป็นวันหยุดชดเชยสงกรานต์ : ข่าวต้นชั่วโมง 15.00 น. (30/06/2563)  INNNEWS
  3. ด่วน! ครม.เคาะวันหยุดชดเชยสงกรานต์วันแรก 27 ก.ค.นี้ ทำให้หยุดยาว 4 วัน 25-28 ก.ค.  Sanook
  4. ด่วน! วันหยุดยาว 4 วัน มาแล้ว ครม.เคาะชดเชยสงกรานต์ 27 ก.ค.  ข่าวสด
  5. ครม. มีมติให้ 27 ก.ค. เป็นวันหยุดชดเชยสงกรานต์ รวม 4 วันต่อเนื่อง  ไทยรัฐ
  6. ดูเรื่องราวจากทุกช่องทางใน Google News
ครม.อนุมัติให้วันที่ 27 ก.ค. 63 เป็นวันหยุดราชการพิเศษเพื่อชดเชยวันหยุดสงกรานต์ ส่งผลให้หยุดติดต่อกัน 4 วัน 25-28 ก.ค.63 ครม.อนุมัติให้วันที่ 27 ก.ค. 63 เป็นวันหยุดราชการพิเศษเพื่อชดเชยวันหยุดสงกรานต์ ส่งผลให้หยุดติดต่อกัน 4 วัน 25-28 ก.ค.63

ด่วน! มติ ครม. เคาะวันที่ 27 ก.ค. เป็นวันหยุดพิเศษ ชดเชยวันสงกรานต์ ส่งผลให้ได้หยุดยาว 4 วัน (25-28 ก.ค.)ด่วน! มติ ครม. เคาะวันที่ 27 ก.ค. เป็นวันหยุดพิเศษ ชดเชยวันสงกรานต์ ส่งผลให้ได้หยุดยาว 4 วัน (25-28 ก.ค.)

โฆษกรัฐบาล เผยมติ ครม. ให้ 27 ก.ค. เป็นวันหยุดราชการ โดยเป็นวันชดเชยจากช่วงสงกรานต์ รวมหยุด 4 วันต่อเนื่องโฆษกรัฐบาล เผยมติ ครม. ให้ 27 ก.ค. เป็นวันหยุดราชการ โดยเป็นวันชดเชยจากช่วงสงกรานต์ รวมหยุด 4 วันต่อเนื่อง

ครม. มีมติให้ 27 ก.ค. เป็นวันหยุดชดเชยสงกรานต์ รวม 4 วันต่อเนื่อง

ด่วน! คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ หยุดชดเชยสงกรานต์ 1 วัน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 สงผลหยุดยาว 4 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 25-28 ก.ค.ด่วน! คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ หยุดชดเชยสงกรานต์ 1 วัน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 สงผลหยุดยาว 4 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 25-28 ก.ค.

ด่วน! วันหยุดยาว 4 วัน มาแล้ว ครม.เคาะชดเชยสงกรานต์ 27 ก.ค.

หยุดต่อเนื่อง 4 วัน ตั้งแต่ 25-28 กรกฎาคม

ครม. มีมติ 27 กรกฎาคม หยุดชดเชยวันสงกรานต์ รวมหยุดยาว 4 วันติด

ที่ประชุม ครม.เห็นชอบ 27 ก.ค. 63 หยุดชดเชยวันสงกรานต์ ส่วนราชการต้องไม่กระทบกับการบริการประชาชน ส่วนรัฐวิสาหกิจกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทยก็กำหนดให้เหมาะสมต่อไปที่ประชุม ครม.เห็นชอบ 27 ก.ค. 63 หยุดชดเชยวันสงกรานต์ ส่วนราชการต้องไม่กระทบกับการบริการประชาชน ส่วนรัฐวิสาหกิจกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทยก็กำหนดให้เหมาะสมต่อไป

ครม. ไฟเขียว 27 ก.ค. หยุดชดเชยสงกรานต์

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลง คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 27 ก.ค.63 เป็นวันหยุดราชการ หยุดชดเชยช่วงสงกรานต์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลง คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 27 ก.ค.63 เป็นวันหยุดราชการ หยุดชดเชยช่วงสงกรานต์

ด่วน! ครม.มีมติ ให้วันที่ 27 ก.ค.63 เป็นวันหยุดชดเชยสงกรานต์ - ข่าวอีจัน

ด่วน ครม.เห็นชอบ วันหยุดชดเชยสงกรานต์ 27 ก.ค. ทำให้ได้หยุดต่อเนื่อง 25-28 ก.ค.ด่วน ครม.เห็นชอบ วันหยุดชดเชยสงกรานต์ 27 ก.ค. ทำให้ได้หยุดต่อเนื่อง 25-28 ก.ค.

ด่วน ครม.เห็นชอบ วันหยุดชดเชยสงกรานต์ 27 ก.ค. ทำให้ได้หยุดต่อเนื่อง 25-28 ก.ค.

เฮ! หยุดยาว 4 วัน ครม.เคาะ 27 ก.ค. หยุดชดเชยสงกรานต์เฮ! หยุดยาว 4 วัน ครม.เคาะ 27 ก.ค. หยุดชดเชยสงกรานต์

เฮ! หยุดยาว 4 วัน ครม.เคาะ 27 ก.ค. หยุดชดเชยสงกรานต์

คณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันจันทร์ ที่ 27 ก.ค. เป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ รวมเป็น 25-28 ก.ค.63 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์คณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันจันทร์ ที่ 27 ก.ค. เป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ รวมเป็น 25-28 ก.ค.63 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ด่วน! ครม. เคาะ 27 ก.ค. ชดเชยสงกรานต์ รวมหยุด 4 วัน

ครม. เห็นชอบวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม เป็นวันหยุดราชการชดเชยวันหยุดสงกรานต์ประจำปี 2563 ส่งผลให้สัปดาห์นั้นมีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วันครม. เห็นชอบวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม เป็นวันหยุดราชการชดเชยวันหยุดสงกรานต์ประจำปี 2563 ส่งผลให้สัปดาห์นั้นมีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน

Breaking News ครม. เห็นชอบวันจันทร์ 27 ก.ค. เป็นวันหยุดราชการชดเชยวันหยุดสงกรานต์ » SpringNews

มติครม.ให้หยุดราชการ 27 ก.ค. ชดเชยวันสงกรานต์ 1 วัน ส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 4 วัน

หยุดยาว4วัน! ครม.ให้หยุดราชการ 27ก.ค. ชดเชยวันสงกรานต์ 1 วัน

ครม.เห็นชอบวันจันทร์ 27 ก.ค. เป็นวันหยุดราชการชดเชยวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี 63 ส่งผลสัปดาห์นั้นมีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน ครม.เห็นชอบวันจันทร์ 27 ก.ค. เป็นวันหยุดราชการชดเชยวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี 63 ส่งผลสัปดาห์นั้นมีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน

ด่วน! ครม.เห็นชอบ 27 ก.ค. ชดเชยสงกรานต์ หยุดต่อเนื่อง 4 วันรวด : PPTVHD36

ครม.เห็นชอบ 27 ก.ค. หยุดชดเชยวันสงกรานต์ ส่งผลให้ได้หยุดต่อเนื่อง 4 วัน 25-28 ก.ค.63ครม.เห็นชอบ 27 ก.ค. หยุดชดเชยวันสงกรานต์ ส่งผลให้ได้หยุดต่อเนื่อง 4 วัน 25-28 ก.ค.63

ครม.เคาะหยุดชดเชยสงกรานต์ 27 ก.ค. 63

คนไทยเฮ!! ครม.ไฟเขียว 27 ก.ค.ชดเชยหยุดสงกรานต์ เพิ่มอีก 1 วัน หยุดยาว  4 วันรวด คนไทยเฮ!! ครม.ไฟเขียว 27 ก.ค.ชดเชยหยุดสงกรานต์ เพิ่มอีก 1 วัน หยุดยาว  4 วันรวด

เฮ!ครม.เคาะแล้ว27ก.ค. หยุดชดเชยสงกรานต์-ยาว4วัน | เดลินิวส์

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 27 ก.ค.2563 เป็นวันหยุดราชการ เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 1 วัน โดยก่อนนั้น ครม.มีมติ เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2563 ให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย โดยขณะนี้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มคลี่ลายลง ประกอบกับภาครัฐได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ และอนุญาตให้ผู้ประกอบการและประชาชนสามารถดำเนินกิจการและกิจกรรมได้เพิ่มมากขึ้น ครม.จึงมีมติกำหนดวันหยุดราชการในเดือน ก.ค.2563 เพิ่ม 1 วัน คือวันที่ 27 ก.ค.2563 เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งจะทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องกันในสัปดาห์ดังกล่าวเป็น 4 วัน คือ วันที่ 25 - วันที่ 28 ก.ค.2563เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.

การเมือง - เฮลั่น! ครม.เคาะ 27 ก.ค.หยุดชดเชย'สงกรานต์' พักผ่อนยาว 4 วัน