1. สั่งจำคุก'ป้าติ้น'ไม่รอลงอาญา แจ้งความเท็จหวย30ล้าน  เดลีนีวส์
  2. "ป้าติ้น" แจ้งความเท็จหวย 30 ล้าน ถูกศาลสั่งจำคุก 12 เดือน ไม่รอลงอาญา  Sanook
  3. ดูเรื่องราวทั้งหมดใน Google News
ศาลสั่งจำคุก 'ป้าติ้น' แจ้งความเท็จหวย 30 ล้าน เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน  แต่คำให้การมีประโยชน์อยู่บ้าง จึงลดโทษ 1 ใน 3 คงจำคุก 12 เดือน โดยไม่รอลงอาญาศาลสั่งจำคุก 'ป้าติ้น' แจ้งความเท็จหวย 30 ล้าน เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน  แต่คำให้การมีประโยชน์อยู่บ้าง จึงลดโทษ 1 ใน 3 คงจำคุก 12 เดือน โดยไม่รอลงอาญา

สั่งจำคุก'ป้าติ้น'ไม่รอลงอาญา แจ้งความเท็จหวย30ล้าน | เดลินิวส์

MGR online – ศาลพิพากษาจำคุก “ป้าติ้น” คดีแจ้งความเท็จหวย 30 ล้าน เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน แต่คำให้การมีประโยชน์อยู่บ้างลดโทษ 1 ใน 3 คงจำคุก 12 เดือน โดยไม่รอลงอาญาMGR online – ศาลพิพากษาจำคุก “ป้าติ้น” คดีแจ้งความเท็จหวย 30 ล้าน เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน แต่คำให้การมีประโยชน์อยู่บ้างลดโทษ 1 ใน 3 คงจำคุก 12 เดือน โดยไม่รอลงอาญา

คุก “ป้าติ้น” แจ้งเท็จหวย 30 ล้าน 1 ปี 6 เดือน คำให้การมีประโยชน์ลดโทษเหลือ 12 เดือน ไม่รอลงอาญา

MGR online – ศาลพิพากษาจำคุก “ป้าติ้น” คดีแจ้งความเท็จหวย 30 ล้าน เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน แต่คำให้การมีประโยชน์อยู่บ้างลดโทษ 1 ใน 3 คงจำคุก 12 เดือน โดยไม่รอลงอาญาMGR online – ศาลพิพากษาจำคุก “ป้าติ้น” คดีแจ้งความเท็จหวย 30 ล้าน เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน แต่คำให้การมีประโยชน์อยู่บ้างลดโทษ 1 ใน 3 คงจำคุก 12 เดือน โดยไม่รอลงอาญา

คุก “ป้าติ้น” แจ้งเท็จหวย 30 ล้าน 1 ปี 6 เดือน คำให้การมีประโยชน์ลดโทษเหลือ 12 เดือน ไม่รอลงอาญา

ศาลสั่งจำคุก "ป้าติ้น" คดีแจ้งความเท็จหวย 30 ล้าน เป็นเวลา 12 เดือน ไม่รอการลงโทษศาลสั่งจำคุก "ป้าติ้น" คดีแจ้งความเท็จหวย 30 ล้าน เป็นเวลา 12 เดือน ไม่รอการลงโทษ