1. ศิริราช ยันชายไทยตายหลังกลับจากแอฟริกา ไม่ใช่ "อีโบลา" แต่เป็นมาลาเรียชนิดรุนแรง  ผู้จัดการออนไลน์
  2. ศิริราช ยืนยันชายไทยกลับจากแอฟริกาดับ ไม่ใช่เชื้อ อีโบลา ปิดบางโซนแค่ทำความสะอาด!  ข่าวสด
  3. ดูเรื่องราวทั้งหมดใน Google News
ศิริราช ยันชายไทยตายหลังกลับจากแอฟริกา ไม่ใช่ โรคอีโบลา ผลแล็บชัดเป็นมาลาเรียชนิดรุนแรง เผยกลับจากแอฟริกา 5 วัน เริ่มมีไข้ ซึมลง ถ่ายเป็นเลือด มาถึงรพ.มีอาการหัวใจหยุดเต้น อวัยวะต่างล้มเหลว ปั๊มหัวใจไม่ขึ้นศิริราช ยันชายไทยตายหลังกลับจากแอฟริกา ไม่ใช่ โรคอีโบลา ผลแล็บชัดเป็นมาลาเรียชนิดรุนแรง เผยกลับจากแอฟริกา 5 วัน เริ่มมีไข้ ซึมลง ถ่ายเป็นเลือด มาถึงรพ.มีอาการหัวใจหยุดเต้น อวัยวะต่างล้มเหลว ปั๊มหัวใจไม่ขึ้น

ศิริราช ยันชายไทยตายหลังกลับจากแอฟริกา ไม่ใช่ "อีโบลา" แต่เป็นมาลาเรียชนิดรุนแรง

ศิริราช ยันชายไทยตายหลังกลับจากแอฟริกา ไม่ใช่ โรคอีโบลา ผลแล็บชัดเป็นมาลาเรียชนิดรุนแรง เผยกลับจากแอฟริกา 5 วัน เริ่มมีไข้ ซึมลง ถ่ายเป็นเลือด มาถึงรพ.มีอาการหัวใจหยุดเต้น อวัยวะต่างล้มเหลว ปั๊มหัวใจไม่ขึ้นศิริราช ยันชายไทยตายหลังกลับจากแอฟริกา ไม่ใช่ โรคอีโบลา ผลแล็บชัดเป็นมาลาเรียชนิดรุนแรง เผยกลับจากแอฟริกา 5 วัน เริ่มมีไข้ ซึมลง ถ่ายเป็นเลือด มาถึงรพ.มีอาการหัวใจหยุดเต้น อวัยวะต่างล้มเหลว ปั๊มหัวใจไม่ขึ้น

ศิริราช ยันชายไทยตายหลังกลับจากแอฟริกา ไม่ใช่ "อีโบลา" แต่เป็นมาลาเรียชนิดรุนแรง

ศิริราช ยืนยันชายไทยกลับจากแอฟริกาดับ ไม่ได้ป่วยด้วยเชื้อ อีโบลา เมื่อวันที่ 14 ส.ค. ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวถึงกรณีชายไทยเสียชีวิตภายหลังเดินทางกลับมาจากแอฟริกากลางศิริราช ยืนยันชายไทยกลับจากแอฟริกาดับ ไม่ได้ป่วยด้วยเชื้อ อีโบลา เมื่อวันที่ 14 ส.ค. ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวถึงกรณีชายไทยเสียชีวิตภายหลังเดินทางกลับมาจากแอฟริกากลาง

ศิริราช ยืนยันชายไทยกลับจากแอฟริกาดับ ไม่ใช่เชื้อ อีโบลา