1. นักลงทุนไทย ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมประท้วงในฮ่องกงมากน้อยแค่ไหน  โพสต์ทูเดย์
  2. ขาลงกองทุนอสังหาฯ / สุนันท์ ศรีจันทรา  ผู้จัดการออนไลน์
  3. ดูเรื่องราวทั้งหมดใน Google News
กลุ่มกองทุนรวมไทยที่ลงทุนในหุ้นจีนหรือฮ่องกงมี 40 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4.2 หมื่นล้านบาท ส่วนกองทุนที่มีการลงทุนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ในฮ่องกงมี 19 กองทุน อสังหาฯที่ลงทุนมีอาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า ที่อยู่อาศัย  มีสัดส่วนการลงทุนตั้งแต่ 0.3-35.9 % ของพอร์ตกลุ่มกองทุนรวมไทยที่ลงทุนในหุ้นจีนหรือฮ่องกงมี 40 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4.2 หมื่นล้านบาท ส่วนกองทุนที่มีการลงทุนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ในฮ่องกงมี 19 กองทุน อสังหาฯที่ลงทุนมีอาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า ที่อยู่อาศัย  มีสัดส่วนการลงทุนตั้งแต่ 0.3-35.9 % ของพอร์ต

ใครที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PROPERTY FUND) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ต้องทบทวนการตัดสินใจกันใหม่ เพราะอัตราผลตอบแทนกองทุนรวมประเภทนี้ อาจเกิดความผันผวนรุนแรง ตามภาวะเศรษฐกิจที่ทรุดตัวลงใครที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PROPERTY FUND) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ต้องทบทวนการตัดสินใจกันใหม่ เพราะอัตราผลตอบแทนกองทุนรวมประเภทนี้ อาจเกิดความผันผวนรุนแรง ตามภาวะเศรษฐกิจที่ทรุดตัวลง

ขาลงกองทุนอสังหาฯ / สุนันท์ ศรีจันทรา