1. ดีเดย์ 1 ต.ค.พาณิชย์จ่ายประกันรายได้ปาล์มน้ำมันผ่านบัญชี ธ.ก.ส.  ผู้จัดการออนไลน์
  2. ประกันราคาปาล์ม ดีกว่าเผาน้ำมันปาล์มทำไฟฟ้า  ผู้จัดการออนไลน์
  3. ดูเรื่องราวทั้งหมดใน Google News
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินมาตรการในการช่วยเหลือเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ด้วยโครงการประกันรายได้ ในพืชเศรษฐกิจสำคัญ 5 ชนิด ประกอบด้วย ข้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินมาตรการในการช่วยเหลือเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ด้วยโครงการประกันรายได้ ในพืชเศรษฐกิจสำคัญ 5 ชนิด ประกอบด้วย ข้

ดีเดย์ 1 ต.ค.พาณิชย์จ่ายประกันรายได้ปาล์มน้ำมันผ่านบัญชี ธ.ก.ส.

การประกันราคาสินค้าเกษตรคือ รัฐบาลกำหนดราคาสินค้าเกษตรขั้นต่ำ ที่เกษตรกรควรจะได้รับ เมื่อถึงเวลาที่ต้องการขาย หากราคาตลาด ต่ำกว่าราคาประกัน รัฐบาลจะชดเชยส่วนต่างให้ ถ้าราคาตลาดสูงกว่าราคาประกัน รัฐบาลก็ไม่ต้องจ่ายการประกันราคาสินค้าเกษตรคือ รัฐบาลกำหนดราคาสินค้าเกษตรขั้นต่ำ ที่เกษตรกรควรจะได้รับ เมื่อถึงเวลาที่ต้องการขาย หากราคาตลาด ต่ำกว่าราคาประกัน รัฐบาลจะชดเชยส่วนต่างให้ ถ้าราคาตลาดสูงกว่าราคาประกัน รัฐบาลก็ไม่ต้องจ่าย

ประกันราคาปาล์ม ดีกว่าเผาน้ำมันปาล์มทำไฟฟ้า