1. เกษตรจังหวัดชัยภูมิจัดงาน วันรณรงค์โรคระบาดใบด่าง  เดลีนีวส์
  2. “เฉลิมชัย” เร่งแก้ปัญหาโรคใบด่างมันสําปะหลัง ตั้งเป้าทำลาย 45,000 ไร่  ไทยรัฐ
  3. ดูเรื่องราวทั้งหมดใน Google News
เกษตรจังหวัดชัยภูมิ จัดงานวันรณรงค์ เพื่อควบคุมป้องกันโรคระบาดใบด่างในมันสำปะหลัง ให้กับเกษตรกรเกษตรจังหวัดชัยภูมิ จัดงานวันรณรงค์ เพื่อควบคุมป้องกันโรคระบาดใบด่างในมันสำปะหลัง ให้กับเกษตรกร

เกษตรจังหวัดชัยภูมิจัดงาน วันรณรงค์โรคระบาดใบด่าง | เดลินิวส์

“เฉลิมชัย” เผย ครม.เศรษฐกิจ เห็นชอบแก้ปัญหาโรคใบด่างมันสําปะหลัง ตั้งเป้าทำลาย 45,000 ไร่ ชดเชยให้เกษตรกรผู้ปลูกที่ได้รับผลกระทบไร่ละไม่เกิน 3,000 บาท“เฉลิมชัย” เผย ครม.เศรษฐกิจ เห็นชอบแก้ปัญหาโรคใบด่างมันสําปะหลัง ตั้งเป้าทำลาย 45,000 ไร่ ชดเชยให้เกษตรกรผู้ปลูกที่ได้รับผลกระทบไร่ละไม่เกิน 3,000 บาท

“เฉลิมชัย” เร่งแก้ปัญหาโรคใบด่างมันสําปะหลัง ตั้งเป้าทำลาย 45,000 ไร่