1. วิกฤตโรฮิงญา : เมียนมาสร้างค่าย-ที่ทำการรัฐ ทับหมู่บ้านมุสลิมที่ถูกรื้อถอนในยะไข่  บีบีซีไทย
  2. ส่องชัดๆ หมู่บ้านโรฮิงยาถูกไถกลบ สถานีตชด.พม่าสร้างทับที่ ใหญ่กว่าเดิม  ข่าวสด
  3. ดูเรื่องราวทั้งหมดใน Google News
สถาบันวิจัยนโยบายกลยุทธ์ออสเตรเลีย วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม ประเมินว่าเกือบของหมู่บ้านชาวโรฮิงญาซึ่งได้รับความเสียหายในเหตุรุนแรงเมื่อปี 2017 ได้ถูกรื้อถอนออกไปโดยสมบูรณ์แล้วสถาบันวิจัยนโยบายกลยุทธ์ออสเตรเลีย วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม ประเมินว่าเกือบของหมู่บ้านชาวโรฮิงญาซึ่งได้รับความเสียหายในเหตุรุนแรงเมื่อปี 2017 ได้ถูกรื้อถอนออกไปโดยสมบูรณ์แล้ว

วิกฤตโรฮิงญา : เมียนมาสร้างค่าย-ที่ทำการรัฐ ทับหมู่บ้านมุสลิมที่ถูกรื้อถอนในยะไข่ - BBC News บีบีซีไทย

หมู่บ้านโรฮิงยาถูกไถกลบ - วันที่ 10 ก.ย. บีบีซี รายงานทริปที่รัฐบาลเมียนมานำสื่อมวลชนเดินทางไปรัฐยะไข่ พื้นที่วิกฤตความขัดแย้งกับชาวมุสลิมโรฮิงยา ทางภาคตะวันตก ว่า หมู่บ้านชาวโรฮิงยาหลายแห่งถูกทำลายหมู่บ้านโรฮิงยาถูกไถกลบ - วันที่ 10 ก.ย. บีบีซี รายงานทริปที่รัฐบาลเมียนมานำสื่อมวลชนเดินทางไปรัฐยะไข่ พื้นที่วิกฤตความขัดแย้งกับชาวมุสลิมโรฮิงยา ทางภาคตะวันตก ว่า หมู่บ้านชาวโรฮิงยาหลายแห่งถูกทำลาย

หมู่บ้านโรฮิงยาถูกไถกลบ สถานีตชด.พม่าสร้างทับที่ ใหญ่กว่าเดิม