1. เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป แต่งตั้งผู้บริหารใหม่ รับมือค้าปลี...  อาร์วายที9
  2. เจาะกลยุทธ์ Omni Channel “เซ็นทรัล รีเทล” ดันยอดขายออฟไลน์โต-ออนไลน์บูม  Positioning Magazine
  3. ดูเรื่องราวทั้งหมดใน Google News

เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป แต่งตั้งผู้บริหารใหม่ รับมือค้าปลี...

ธุรกิจค้าปลีกในยุคที่ผู้บริโภคไม่มีเส้นแบ่งระหว่างออฟไลน์และออนไลน์ กลยุทธ์ Omni Channel ที่ยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง จึงเป็นยุทธศาสตร์ทั้งฝั่ง “รีเทล สโตร์” และ “มาร์เก็ตเพลส” ต่างนำมาใช้เพื่อสร้างแพลตฟอร์มช้อปปิ้งแบบไร้รอยต่อ

เจาะกลยุทธ์ Omni Channel “เซ็นทรัล รีเทล” ดันยอดขายออฟไลน์โต-ออนไลน์บูม