1. แพทย์ศิริราชแนะประชาชน “โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง” โรคใกล้ตัวที่ถูกมองข้าม  สยามรัฐ
  2. แพทย์ศิริราชแนะ “ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง” โรคใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม  ประชาชาติธุรกิจ
  3. ดูเรื่องราวทั้งหมดใน Google News
แพทย์ศิริราชแนะประชาชน “โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง” โรคใกล้ตัวที่ถูกมองข้าม คงปฏิเสธไม่ได้ว่าอาการคันๆ เกาๆ หรือมีผื่นแดงขึ้นตามตัวหรือบริเวณต่างๆ ตามร่างกาย ดูเป็นเรื่องใกล้ตัว ซึ่งพบอาการเหล่านี้ได้ในทุกเพศทุกวัย แต่หลายคนมักมองข้ามและไม่ใส่ใจโรคเหล่านี้มากนัก ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะรุนแรงหรือเรื้อรังขึ้นได้ โรคผื่นผิวหนังอักเสบ ชนิด “ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง” หรือ “Atopic Dermatitis”แพทย์ศิริราชแนะประชาชน “โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง” โรคใกล้ตัวที่ถูกมองข้าม คงปฏิเสธไม่ได้ว่าอาการคันๆ เกาๆ หรือมีผื่นแดงขึ้นตามตัวหรือบริเวณต่างๆ ตามร่างกาย ดูเป็นเรื่องใกล้ตัว

แพทย์ศิริราชแนะประชาชน “โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง” โรคใกล้ตัวที่ถูกมองข้าม | สยามรัฐ

อาการคัน ๆ เกา ๆ หรือมีผื่นแดงขึ้นตามตัวหรือบริเวณต่าง ๆ ตามร่างกายดูเป็นเรื่องใกล้ตัว อาการเหล่านี้พบได้ในทุกเพศทุกวัย แต่หลายคนมักมองข้ามและไม่ใส่ใจมากนัก ซึ่งความละเลยไม่ใส่ใจนั้นอาจก่อให้เกิดภาวะรุนแรงหรือเรื้อรังจนเป็นโรคผื่นผิวหนังอักเสบชนิด “ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง” หรือ “Atopic Dermatitis” ซึ่งอาจทำให้เสียบุคลิกภาพ เสียสมาธิ สภาพจิตใจแย่ลง ส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันได้ไม่มากก็น้อย ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์ หัวหน้าภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ทุกวันที่ 14 กันยายนของทุกปี เป็น World Atopic Dermatitis Day หรือ วันโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังโลก วงการแพทย์จึงอยากรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในวงกว้างเกี่ยวกับโรคนี้ คุณหมออธิบายว่า โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเป็นโรคที่มีอาการผิวหนังอักเสบเรื้อรัง เป็น ๆ หาย ๆ จากปฏิกิริยาภูมิแพ้และปัจจัยหลาย ๆ อย่างร่วมกันทำให้ผิวหนังแห้ง ระคายเคืองง่าย เกิดผื่นแดงคันตามบริเวณต่าง ๆ ของร่างกาย เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย แต่มักพบในเด็ก อุบัติการณ์ของโรคนี้ในเด็กไทยพบประมาณร้อยละ 10-20 ของประชากรเด็กทั้งหมด ส่วนผู้ใหญ่พบน้อยกว่า ลักษณะอาการของผื่นภูมิแพ้ผิวหนังในผู้ป่วยมี […]

แพทย์ศิริราชแนะ “ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง” โรคใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม - ประชาชาติ