1. กลุ่ม ปตท.จัดงาน PTT Group CG Day 2019 ยกระดับธรรมาภิบาล  สํานักข่าวไทย TNAMCOT
  2. กลุ่มปตท.ยกระดับธรรมาภิบาลในยุคดิจิทัล ••• กลุ่มปตท.จัดงาน PTT Group CG Day ประจำปี 2019 ภายใต้แนวคิด  ผู้จัดการออนไลน์
  3. กลุ่มปตท.ยกระดับธรรมาภิบาลในยุคดิจิทัล  MGR Online VDO
  4. ดูเรื่องราวทั้งหมดใน Google News
กลุ่มปตท.จัดงาน PTT Group CG Day ประจำปี 2019 ภายใต้แนวคิด Digitalization: Challenge for the Governance เป็นปีที่ 11 เพื่อยกระดับธรรมาภิบาล โดยนำระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมาเสริมใช้ในกลุ่มปตท. เพื่อสร้างความโปร่งใสและช่วยลดต้นทุนกลุ่มปตท.จัดงาน PTT Group CG Day ประจำปี 2019 ภายใต้แนวคิด Digitalization: Challenge for the Governance เป็นปีที่ 11 เพื่อยกระดับธรรมาภิบาล โดยนำระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมาเสริมใช้ในกลุ่มปตท. เพื่อสร้างความโปร่งใสและช่วยลดต้นทุน

กลุ่มปตท.ยกระดับธรรมาภิบาลในยุคดิจิทัล