1. พบ 'น้ำ' ในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ  เดลีนีวส์
  2. ค้นพบ “น้ำ” บนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเป็นครั้งแรก  วีโอเอไทย - VOA Thai
  3. ดูเรื่องราวทั้งหมดใน Google News
ทีมนักดาราศาสตร์ค้นพบ 'น้ำ' บนชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเป็นครั้งแรก และดาวดวงนั้นลอยอยู่ใน 'เขตอาศัยได้' แต่ยังไกลจากโลกถึง 111 ปีแสงทีมนักดาราศาสตร์ค้นพบ 'น้ำ' บนชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเป็นครั้งแรก และดาวดวงนั้นลอยอยู่ใน 'เขตอาศัยได้' แต่ยังไกลจากโลกถึง 111 ปีแสง

ทีมนักวิทยาศาสตร์อังกฤษ ค้นพบน้ำบนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเป็นครั้ง...ทีมนักวิทยาศาสตร์อังกฤษ ค้นพบน้ำบนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเป็นครั้งแรก จุดไฟแห่งความหวังครั้งใหม่แห่งมวลมนุษยชาติว่าด้วยการค้นหาดาวเคราะห์ดวงใหม่ที่เหมาะกับการดำรงชีพของมนุษย์ ทีมนักวิจัยจาก Universi

ค้นพบ “น้ำ” บนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเป็นครั้งแรก

Astronomers find an oven-hot exoplanet in a triple star system.Astronomers find an oven-hot exoplanet in a triple star system.

Discovery Alert: Rocky Planet Swelters Under Three Red Suns – Exoplanet Exploration: Planets Beyond our Solar System

NASA has spotted the first nearby “habitable” alien super-Earth with its Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) probe, the US space agency has announced.NASA has spotted the first nearby “habitable” alien super-Earth with its Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) probe, the US space agency has announced.

NASA exoplanet discovery: Space agency spot closest ’habitable’ Earth-like planet yet | Science | News | Express.co.uk

“K2-18b: Exoplanet? Check. In habitable zone of parent star? Check. Water detected in atmosphere? Check. Life? To be determined ... https://t.co/FiESy5xpFQ”

Nick Pope on Twitter: "K2-18b: Exoplanet? Check. In habitable zone of parent star? Check. Water detected in atmosphere? Check. Life? To be determined ... https://t.co/FiESy5xpFQ"

“Water found on an exoplanet could make it habitable - but Professor Björn Benneke the astronomer who led the study says 'Don't assume that there are creatures crawling around or humans walking around' - this is not the kind of life K2-18b could support. @euronews Euronews Tonight https://t.co/IyDY0SPRc7”

Isabelle Kumar on Twitter: "Water found on an exoplanet could make it habitable - but Professor Björn Benneke the astronomer who led the study says 'Don't assume that there are creatures crawling around or humans walking around' - this is not the kind of life K2-18b could support. @euronews Euronews Tonight… https://t.co/4sD6Mzfv4L"

“This is so cool - signs of water have been discovered outside the solar system for the first time. Data shows signs of water vapor on Exoplanet K2-18b - and maybe, just maybe conditions right for life https://t.co/gZZGpfglEd”

Danny Palmer on Twitter: "This is so cool - signs of water have been discovered outside the solar system for the first time. Data shows signs of water vapor on Exoplanet K2-18b - and maybe, just maybe conditions right for life https://t.co/gZZGpfglEd"

“New technologies will mean we can get an even better understanding of these planets #exoplanet #K2-18b”

Gabrielle Nash on Twitter: "New technologies will mean we can get an even better understanding of these planets #exoplanet #K2-18b"