1. ซักซ้อม "สื่อ" งานพระราชพิธี พยุหยาตราทางชลมารค | ข่าวข้นคนเนชั่น | NationTV22  NationTV22
  2. "ศิลปะบนผืนน้ำ" นิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค | NEW18  NEW18
  3. ดูเรื่องราวทั้งหมดใน Google News
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพฯ กรมประชาสัมพันธ์ จัดสัมมนาสื่อมวลชน งานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพฯ กรมประชาสัมพันธ์ จัดสัมมนาสื่อมวลชน งานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ในหลวง ทรงย้ำจัดขบวนพยุหยาตราฯ ประชาชนไม่เดือดร้อน ตร.เผยไม่ปิดถนน

ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพฯ นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาสื่อมวลชน ข่าวทั่วไปที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพฯ นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาสื่อมวลชน ข่าวทั่วไป

เตรียมพร้อม สื่อรายงานข่าว พระราชพิธีฯ "ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค"