1. หนาวนี้ต้องระวัง เช็ก 4 กลุ่ม "โรคภัย" สุขภาพ เสี่ยงเจ็บป่วย  กรุงเทพธุรกิจ
  2. หนาวนี้ ระวัง! 4 โรคติดต่อ 1 ภัยสุขภาพ หมอแนะประชาชนทำร่างกายให้อบอุ่น กินอาหารดี  มติชน
  3. "กรมควบคุมโรค" ประกาศเตือน โรคภัยฤดูหนาว แนะทำร่างกายอุ่น เลี่ยงแอลกอฮอล์  คมชัดลึก
  4. กรม สบส. แนะประชาชนดูแลสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติ ป้องกันโรคในช่วงปลายฝนต้นหนาว  Hfocus
  5. เตือน 4 โรคป่วย "ฤดูหนาว" แนะวิธีป้องกันลดการเสียชีวิต  กรุงเทพธุรกิจ
  6. ดูเรื่องราวจากทุกช่องทางใน Google News
เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ "หน้าหนาว" ปลายตุลาคมจนถึงกุมภาพันธ์ อากาศที่หนาวเย็นอาจทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน เสี่ยงเจ็บป่วยได้ง่าย ดังนั้น การหมั่นดูแลร่างกายให้อบอุ่นและแข็งแรงอยู่เสมอ จะช่วยลดโอกาสที่จะเจ็บป่วยจากโรคและภัยสุขภาพเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ "หน้าหนาว" ปลายตุลาคมจนถึงกุมภาพันธ์ อากาศที่หนาวเย็นอาจทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน เสี่ยงเจ็บป่วยได้ง่าย ดังนั้น การหมั่นดูแลร่างกายให้อบอุ่นและแข็งแรงอยู่เสมอ จะช่วยลดโอกาสที่จะเจ็บป่วยจากโรคและภัยสุขภาพ

หนาวนี้ต้องระวัง เช็ก 4 กลุ่ม "โรคภัย" สุขภาพ เสี่ยงเจ็บป่วย

กรมควบคุมโรคออกประกาศเตือน 3 กลุ่มโรค 1 ภัยสุขภาพหน้าหนาว ทั้งหวัดใหญ่ โควิด ปอดอักเสบ อุจจาระร่วง หัด และเสียชีวิตจากอากาศหนาวกรมควบคุมโรคออกประกาศเตือน 3 กลุ่มโรค 1 ภัยสุขภาพหน้าหนาว ทั้งหวัดใหญ่ โควิด ปอดอักเสบ อุจจาระร่วง หัด และเสียชีวิตจากอากาศหนาว

ออกประกาศเตือน 3 กลุ่มโรค 1 ภัย ในช่วง "หน้าหนาว"

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) แนะประชาชนนำหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ ใช้เป็นแนวทางการดูแลสุขภาพในช่วงปลายฝนต้นหนาว ป้องกันโรคจากสภาพอากาศแปรปรวน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่สภาพร่างกายไม่แข็งแรงกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) แนะประชาชนนำหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ ใช้เป็นแนวทางการดูแลสุขภาพในช่วงปลายฝนต้นหนาว ป้องกันโรคจากสภาพอากาศแปรปรวน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่สภาพร่างกายไม่แข็งแรง

กรม สบส. แนะประชาชนดูแลสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติ ป้องกันโรคในช่วงปลายฝนต้นหนาว | Hfocus.org เจาะลึกระบบสุขภาพ

สวพ. FM 91 สถานีวิทยุเพื่อความปลอดภัยและการจราจร

แพทย์แผนไทยฯ เปิด 3 กลุ่มโรคมากับลมหนาว แนะใช้พืช ผัก ยาสมุนไพร ดูแลสุขภาพแพทย์แผนไทยฯ เปิด 3 กลุ่มโรคมากับลมหนาว แนะใช้พืช ผัก ยาสมุนไพร ดูแลสุขภาพ

แพทย์แผนไทยฯ เปิด 3 กลุ่มโรคมากับลมหนาว แนะใช้พืช ผัก ยาสมุนไพร ดูแลสุขภาพ

"กรมควบคุมโรค" ประกาศเตือน โรคภัยฤดูหนาว แนะทำร่างกายอุ่น สร้างสุขภาพแข็งแรง และเลี่ยงดื่มแอลกอฮอล์ ปัจจัยเสี่ยงเสียชีวิต"กรมควบคุมโรค" ประกาศเตือน โรคภัยฤดูหนาว แนะทำร่างกายอุ่น สร้างสุขภาพแข็งแรง และเลี่ยงดื่มแอลกอฮอล์ ปัจจัยเสี่ยงเสียชีวิต

"กรมควบคุมโรค" ประกาศเตือน โรคภัยฤดูหนาว แนะทำร่างกายอุ่น เลี่ยงแอลกอฮอล์