กทม.ดูแลบัตรทองได้แค่ 20 % เช็กจุดคนกรุงเข้าถึงบริการ  กรุงเทพธุรกิจดูเรื่องราวจากทุกช่องทางใน Google News
เมื่อกรุงเทพมหานครดูแลคนรักษาพยาบาลสิทธิ์บัตรทองได้แค่ 20 % เช็กแนวทางคนกรุงจะเข้าถึงระบบบริการและสิทธิประโยชน์เมื่อกรุงเทพมหานครดูแลคนรักษาพยาบาลสิทธิ์บัตรทองได้แค่ 20 % เช็กแนวทางคนกรุงจะเข้าถึงระบบบริการและสิทธิประโยชน์

กทม.ดูแลบัตรทองได้แค่ 20 % เช็กจุดคนกรุงเข้าถึงบริการ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ออกมาแนะนำให้ผู้มีสิทธิบัตรทองที่ต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาล ยื่นคำร้องลงทะเบียนเปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถดำเนินการเปลี่ยนสิทธิผ่านช่องทางออนไลน์ได้ดังนี้ 1.Line official สปสช. กดเพิ่มเพื่อนโดยพิมพ์ว่า…ในประเทศ- สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ออกมาแนะนำให้ผู้มีสิทธิบัตรทองที่ต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาล ยื่นคำร้องลงทะเบียนเปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถดำเนินการเปลี่ยนสิทธิผ่านช่องทางออนไลน์ได้ดังนี้ 1.Line official สปสช. กดเพิ่มเพื่อนโดยพิมพ์ว่า…

ข่าวเปลี่ยนโรงพยาบาลสิทธิบัตรทอง ใช้เอกสารอะไรบ้าง? สปสช.แนะเปลี่ยนสิทธิออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง!

"สิทธิว่าง"จากกรณียกเลิกสัญญา รพ.เอกชนใน กทม. ลงทะเบียนเลือกสถานพยาบาลประจำตัวแห่งใหม่ ผ่านไลน์ สปสช. ได้แล้ว ดูขั้นตอนที่นี่"สิทธิว่าง"จากกรณียกเลิกสัญญา รพ.เอกชนใน กทม. ลงทะเบียนเลือกสถานพยาบาลประจำตัวแห่งใหม่ ผ่านไลน์ สปสช. ได้แล้ว ดูขั้นตอนที่นี่

"สิทธิว่าง"ลงทะเบียนเลือกสถานพยาบาลประจำตัวใหม่ผ่านไลน์ สปสช. ดูที่นี่

รองเลขาธิการ สปสช.ย้ำผู้มีสิทธิบัตรทองที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกสัญญากับ 9 โรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ กทม.จนกลายเป็นสิทธิว่าง ขอให้รีบมาลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำแห่งใหม่โดยเร็ว ชี้แม้สิทธิว่างจะไปรักษาที่หน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ แต่การมีหน่วยบริการประจำ สามารถเข้ารับบริการได้อย่างสะดวก รองเลขาธิการ สปสช.ย้ำผู้มีสิทธิบัตรทองที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกสัญญากับ 9 โรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ กทม.จนกลายเป็นสิทธิว่าง ขอให้รีบมาลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำแห่งใหม่โดยเร็ว ชี้แม้สิทธิว่างจะไปรักษาที่หน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ แต่การมีหน่วยบริการประจำ สามารถเข้ารับบริการได้อย่างสะดวก 

สปสช.ย้ำบัตรทองสิทธิว่างจาก 9 รพ.เอกชนใน กทม.ให้รีบมาลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำ | Hfocus.org เจาะลึกระบบสุขภาพ